O mnie

ORYSZYN


 

Zajmuję się malarstwem olejnym, akrylowym i akwarelowym.

Moją inspiracją są emocje i natura a formą wypowiedzi malowanie. Często inspiruję się otaczającym nas krajobrazem: w równym stopniu przyrodniczym jak i miejskim.

Maluję, obserwując otaczający nas świat, przez pryzmat własnego odczuwania i osobistych przeżyć. Na obrazie ważna jest dla mnie szczerość i autentyczność wypowiedzi.

W malarstwie szukam sposobu na wyrażenie ulotnych chwil, uczuć i emocji. Chcę, aby moje obrazy emanowały energią i były pełne ekspresji, ale bez ignorancji dla warsztatu. To, czego szukam, odnajduję w malowaniu abstrakcyjnym. Atrakcyjność abstrakcji, jako formy wypowiedzi, polega na braku ograniczeń.

Abstrakcja to ciągły eksperyment, radość tworzenia nowego i nieprzewidywalność. Chcę poprzez malarstwo pokazać to, co nieoczywiste, nienazwane, nieprzewidywalne.

Zgadzam się z opinią, iż człowiek nie tworzy by było lepiej, ale wtedy, gdy ma coś ważnego do powiedzenia.

Oryszyn


I paint with oil, acrylic and watercolor.

Emotions and nature are my inspiration, however painting, to me, is a form of statement. An important factor for me on any image is the sincerity of transferring that inspiration.

I have chosen through extensive searches two creative methods, both of which interest me artistically at equal levels.

First, is to show on canvas a phenomenon, which may be named but they don’t exist in any material world. I am looking for a vision – a mental image – for unobvious states. I am constantly reviewing and reassessing, to see if after undertaking my definitive forms, they will become surreal, almost touchable? I like to show on a canvas this what is unpredictable and unforeseeable.

My second path is strongly inspired by our surrounding world – natural and urban on an even level. I paint what encircles us by the prism of my personal feelings and experiences.

My aim is to create paintings which will be full of expression, emanate with energy and authenticity.

I agree with the opinion that people create them, when they have something important to say.

Oryszyn